EYAD

Emirdag Yöresi Yardımlaşma Dernegi

EYAD TÜRKEVİ

EYAD Emirdağ ve Yöresi Yardımlaşma ve Dayanışma Dernegi Web sitesine Hoş Geldiniz.

EYAD Gurbetten Sılaya Uzanan Dost Elıniz.

EYAD WEB SİTESİNE HOŞ GELDİNİZ....

EYAD TÜRKEVİ

EYAD La Maison de Turquie !

Emirdag Yardımlasma Dernegi

Amaç ve Faliyetler

NOTRE ASBL,…
L’asbl Eyad- La maison de Turque est reconue comme organisme d’Education Permanente et fait Partie du programme communal de Cohésion Sociale.
L’asbl a pour mission de permettre à chaque individu de tout age et de toutes origines,de participer Activement à la société,dans une perspective d’émancipation individuelle et collective ainsi que dans le respect mutuel.

OBJECTIF GENERAUX

*Promouvoir l’émancipation,l’autonomie et la responsabilité de chaque individu au sein de société.
*Favoriser le recontres,réunions,groupes de travail d’hommes et de femmes,et promouvoir leur insertion dans la vie active.
*Favoriser la participation active des individus a la vie sociale et l’expression culturelle.
* Favoriser la citoyenneté active et participative. *Etre un lieu d’écoute,d’aide,de conseil et d’orientation.

ACTIVITE POUR LES ADULTES
1.Pertmanence sociale pour vos questions relatives au séjour,emploi,formations,droıt familial,droit social,droit au logement…
 
Horaires : 

                   Lundi :     13H00-17H30 
                   Mercredi: 09H00-13h00 
                  Jeudi :       13H00-17H30

2.Cour de Français Langue étrangére basé sur une méthode ludique de l’apprentissage oral du français(lecture en couleurs,récits métaphoriques,chanson françaises,comptines). 
3.Petits-déjeuners thématiques ayant pour but de permetre aux femmes de rentrer dans une démarche citoyenne et participative en maÎtrisant mieux les droits,devoirs,la connaisance de la culture ainsi que les nouvelles pratiques.
4.Atelier "cuisines et recettes du monde"ayant pour but d’échanger et d’apprendre autour du théme de l’alimentation"saine"des différentes régions du monde et de revenir aux traditions culinaires qui respectent l’environnement et l’humain avant tout.
5.Atelier des parents offrant un espace d’échanges d’outils et de pratiques concrétes afin d’aider les parents à mieux aider et soutenir son enfant dans sa scolarité. 6.Ateliers artistiques céramique,contes,comptines et chants pour favoriser le développement des individus dans une démarche pluraliste et interculturelle.

ACTIVITES POUR LES JEUNES
Atelier de soutien a la scorité visant l’autonomie du jeune par le biais d’une organisations et d’une méthode de travail adaptées ainsi gue par un suivi adapté (gestion du temps,des cours,préparation de travaux,interrogations et examens).

POUR PLUS D’İNFORMATIONS SUR NOS ACTIVITéS CONTACTER
E-mail: info @ eyadasbl.be
Bizim asbl .... 

Eyad Türkevi Derneği sürekli eğitim olarak reconue ajansı ve belediye Sosyal Uyum parçasıdır.
Dernek misyonu, her yaştan ve her kökenden her bir izin katılmak topluma aktif olarak, bireysel ve kolektif güçlenmesi ve karşılıklı saygının bir perspektif bulunmaktadır.

GENEL AMAÇ
*.Toplum içinde yetkilendirme, özerklik ve her bireyin sorumluluğunu artırmak
* Çalışma hayatına ve entegrasyonu teşvik için Erkekler ve Kadın Çalışma Grupları ile Toplantılar düzenlemek.
*.Sosyal yaşama ve kültürel ifadede bireylerin aktif katılımını teşvik etmek
*.Aktif vatandaşlık ve katılımcı teşvik
* Destek, danışmanlık ve rehberlik hizmetleri vermek.

YETİŞKİNLER İÇİN FAALİYET
1.Sosyal sorular, konut, istihdam, eğitim, aile hukukuna, iş kanunu, konut hakkı… konularına ilişkin Danışmanlık hizmetleri vermek
 Saatleri:
              Pazartesi: 13:00-17:30
              Çarşamba: 09:00-13:00
              Perşembe: 13:00-17:30
2.Fransızca Yabancı Dil Kursu
Fransızca (okuma renk, mecazi anlatıları, Fransızca konuşulan şarkı öğrenme oyuncu bir yaklaşım, kreş) tekerlemeler tabanlı.
3.Sabah kahvaltıları düzenleyerek kadınların daha iyi yurttaşlık hakları, görevleri, kültür ve uygulamalarıhakkında bilgi vererek katılımcı bir yaklaşım etkinleştirme sağlamak.
4.Pişirme Atölyesi" dünya mutfaklarından yemek tarifleri" Dünyanın değişik bölgelerindeki mutfak yiyecekleri ve pişirilmeleri hakkında başta çevre ve insan sağlıgına uygun hazırlanmış bilgiler vermek.

5.Atelier veliler pratik araç ve malzeme alışverişi için anne ve babalara daha iyi yardımcı olmak ve okullaşma yılında çocukları desteklemek için bir platform sağlar.
6 seramik sanatı Atölyesi, hikayeler, tekerlemeler ve şarkılar vasıtası ile kültürler arası bir çoğulcu yaklaşım ve bireylerin gelişimini teşvik etmek

GENÇLİK İÇİN FAALİYETLER
Atölye Desteği gençlerin okul özerkliği hedefleyen kuruluşlar aracılığıyla bir çalışma yöntemi (Zaman yönetimi, kurs, iş, soru ve sınav hazırlama)
DAHA FAZLA BİLGİ İÇİN FAALİYETLERİMİZ İletişim


 
 

 

                                                 GÖRÜNTÜLERLE FALİYETLERİMİZ
EYAD Faaliyetler Bölüm 1/3


EYAD Faaliyetler Bölüm 2/3


EYAD Faaliyetler Bölüm 3/3
Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsminiz:
E-mail adresiniz:
Siteniz:
Mesajın:


=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=